Ako prihlásiť auto dovezené zo zahraničia?

By 06/05/2020 Tipy
Rýchla online pôžička

V dnešnej dobe nie je nič nové, že si ľudia vozidlá dovážajú zo zahraničia a nekupujú priamo na Slovensku. Býva za tým väčšinou lepšia cena, čo človeka presvedčí. Čo vám však treba vybaviť pri prihlasovaní vozidla dovezeného zo zahraničia?

Vozidlo z Európskej únie

Ak si kupujete vozidlo, ktoré má najazdené menej ako 6000 km alebo je maximálne 6 mesiacov staré, tak je definované ako nové vozidlo. Ak Vaše kúpené vozidlo spĺňa tieto podmienky a je kupované z jedných z štátov, ktoré sú členom EU tak nemusíte platiť DPH v krajine, ktorej ste ho kúpili. DPH musíte zaplatiť v štáte, v ktorom chcete vozidlo prihlásiť do evidencie. Za ojazdené vozidlo sa definuje vozidlo, ktoré má najazdené viac ako 6000 km a je staršie ako 6 mesiacov. Ak si kúpite ojazdení vozidlo od súkromnej osoby, tak nemusíte platiť DPH. Pri kúpe ojazdeného vozidla od predajcu vozidiel, musíte zaplatiť DPH, ktoré je platné v rámci daného štátu.

Platba cla

Pri nákupe vozidla z krajín mimo EU musíte pri dovezení vozidla zaplatiť clo buď na colnom úrade, ktorý je vstupným úradom na územie Európskej únie, alebo na colnom úrade v krajine svojho bydliska.

Čo predložiť na dopravný inšpektorát?

  • Ako prvé potrebujete vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie.
  • Platný doklad totožnosti.
  • Osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy.
  • Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia (dovezeného) vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla.
  • Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, čiže povinné zmluvné poistenie.
  • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
  • Ak je držiteľom vozidla podnikateľ, je potrebný originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list.
  • Ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC.
  • Samozrejme nakoniec potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
Ďalší formulár pre online pôžičku ⮕