fbpx

Plánujete materskú dovolenku? Maximum na rok 2020!

By 12/02/2020 Sporenie, Tipy
Rýchla online pôžička

Aká je výška materskej na rok 2020? Ako si ju vypočítate? Ale aj to, aké podmienky pre jej získanie potrebujete spĺňať, sa dočítate v našom blogu.

Kto má nárok na materskú?

  • zamestnanec,
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
  • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Podmienky, ktoré musíte spĺňať

Keďže už viete, či máte alebo nie nárok na materský príspevok, asi vás zaujíma aj ďalšia dôležitá vec. A síce fakt, či spĺňate podmienky na získanie tohto príspevku. Udelenie materského príspevku závisí od nasledovných podmienok:

  • mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia pred pôrodom, a to za posledné dva roky,
  • byť nemocensky poistení alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského
  • mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie (v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby)

Denný vymeriavací základ

Výška materskej sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa ju vypočítava ako 75 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Avšak, platí, že výška materskej nesmie presiahnuť 75 % z maximálneho denného vymeriavacieho základu. Pre rok 2020 hodnota denného vymeriavacieho základu predstavuje sumu 66,6083 € a 75 % z tejto sumy je presne 49,9563 €.

Rovnica výpočtu materskej

Ako teda vypočítame materskú na základe denného vymeriavacieho základu? Pôjde o nasledovnú rovnicu:

Rýchla online pôžička

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor a samotná výška materskej na celých 10 centov nahor. Ako však budeme postupovať pri tomto výpočte v prípade materského príspevku pre živnostníčky a živnostníkov?

Maximálna materská v roku 2020

Maximum tohto príspevku vie získať osoba, ktorej mesačný vymeriavací základ bol minimálne vo výške 2 026 €. To znamená, že maximálnu hodnotu materskej môže získať žena s hrubou mesačnou mzdou v predošlom roku najmenej 2 026 €. Od 1.12.2020 do 31.12.2020 môže osoba s priznaným materským príspevkom získať maximálnu materskú vo výške:

  • 1 498,70 €, a to v mesiaci, ktorý má 30 dní, 
  • 1 548,70 €, a to v mesiaci, ktorý má 31 dní.
Ďalší formulár pre online pôžičku ⮕