fbpx

Daňové priznanie za rok 2019 – oficiálny termín na podanie

By 10/09/2020 Tipy
Rýchla online pôžička

Ministerstvo financií informovalo verejnosť, že to bude takto … 

31. október je dátum, dokedy musíte podať daňové priznanie k dani z príjmov. Mimoriadna situácia týkajúca sa daňových záležitostí tak bude trvať do 30.9.2020.

Daňové priznanie je potrebné podať v lehote do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov, musí daň z príjmov dedič, daňovník , alebo platiteľ dane aj zaplatiť.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa vzťahuje teda na mesiac, ktorý nasleduje po skončení pandémie. Koniec pandémie by mal nastať po zrušení mimoriadnej situácie. ( Mimoriadna situácia, od ktorej sa vyvíjajú všetky daňové termíny,  na Slovensku stále trvá. )

Skončenie mimoriadnej situácie k 30.9.2020 (daňové účely) 

Rýchla online pôžička

Podľa ministra financií, Eduarda Hegera, sa mimoriadna situácia tak skoro neskončí. Daňové priznania sú však veľmi dôležitým ukazovateľom pri analýze ekonomiky v krajine. Vláda sa preto rozhodla upraviť lex korona , v ktorom bude dátum 30. september znamenať koniec mimoriadnej situácie  pre daňové účely.

Oficiálny termín na podanie – 31.10.2020

Daňové priznanie za rok 2019 je potrebné podať podľa všetkého do 31.10.2020.  To, či bude potrebné do tohto dátumu zaplatiť aj daň, či súvisiace doplatky ešte nie je isté. Podrobná novela bude predstavená v septembri. 

Ďalší formulár pre online pôžičku ⮕