fbpx

Ako banky reagujú na pandémiu? Odklad splátok úverov!

By 08/04/2020 Pôžičky, Sporenie, Tipy
Rýchla online pôžička

Pandémia koronavírusu už dnes vyvoláva potrebu po istých reformách nielen v sociálnych, humanitných, edukatívnych, hospodárskych, ale takisto peňažných sektoroch. Mnohí občania boli nútení odísť na platené voľno alebo nútenú dovolenku, v dôsledku čoho sú svojím spôsobom na pol ceste za stratou svojho zamestnania. Kvôli tomu trápi ľudí ďalší problém – absencia alebo zníženie ich príjmov. Mnohí nemajú možnosť realizovať prácu z pohodlia domova. Banky sa preto rozhodli prísť s rýchlym a účinným riešením. Odklad splátok úverov! 

Odklad splátok úverov

V súčasnosti vám môže veľmi pomôcť, pokiaľ budete mať aspoň nejakú finančnú rezervu. Niekto si však nemôže dovoliť šetriť. Mnohé banky preto pomaly prichádzajú s návrhom o odloženie splátok úverov, a to o dobu 1 až 6 mesiacov!

Pokiaľ ste už o odklad požiadali,  no vaša situácia sa po čase vyvinie k lepšiemu, môžete sa pustiť do splácania vašej hypotéky či pôžičky znova aj skôr. Každý sa chce predsa takéhoto záväzku zbaviť čo najskôr – samozrejme, pokiaľ nám to aktuálny stav dovoľuje. Aby ste nemuseli dávať pozor na svoj splátkový kalendár, banka ponúka možnosť realizácie mimoriadnych splátok.

Ako postupovať pri odklade? 

Ešte sa v takej situácii nenachádzate, no zamýšľate sa nad tým, že svoju hypotéku alebo pôžičku už o jeden alebo dva mesiace nebudete môcť splácať ? Môže sa totižto stať, že v tom čase , kedy požiadate o odklad úveru, budete s jeho splácanim už meškať. V takej situácii je už iba na banke, či vám odklad schváli. Oboznámte sa preto o svojich možnostiach priamo vo vašej banke.  Iba takto zistíte, ako svoju situáciu vyriešite čo najúčinnejšie a najlepšie práve pre vás.

Potrebné doklady 

Banke musíte preukázať, čo je dôvodom zníženia vášho príjmu. V prípade, že ste boli na PN alebo OČR, potrebujete k tomu preukázať náležité doklady. 

Rýchla online pôžička

Úrok na požičke či hypotéke

Banka má teraz dve alternatívy na výber. Prvou možnosťou je, že vám umožní odklad celej splátky úveru, no môže sa stať, že vam ponúkne iba odklad splátky istiny. Istinou sa rozumie požičaná suma peňazí. Banka z istiny vyráta výšku úrokov a znižuje sa splácaním. Je potrebné si však dobre premyslieť celú situáciu , pretože počas obdobia odkladu sa vám i naďalej hromadí úrok.  A nezabudnite, že tento úrok budeme povinní aj s odloženými splátkami  zaplatiť.

Dodatok k zmluve

Následne podpíšu všetci účastníci úverového vzťahu dodatok k zmluve o úvere. Váš splátkový kalendár sa zastaví, splácať budete iba takú sumu, o akú ste žiadali.

Zápis v úverovom registri

Vy ako klient si môžete požiadať o odklad splácania listiny, nie úrokových platieb. Práve preto nebudete mať zápis v úverovom registri! Takto teda nebudete ani zapísaným dlžníkom v registri  a bez problémov budete môcť získať aj ďalší úver.

 

Ďalší formulár pre online pôžičku ⮕