2. časť – najčastejšie otázky o daňovom priznaní 2020

By 18/03/2020 Tipy
Rýchla online pôžička

V predchádzajúcom článku ( Najčastejšie otázky o daňovom priznaní 2020 – časť 1) sa dočítate, akým spôsobom zaplatíte za:

  • preddavky na dani z príjmu
  • dohody s autormi diel
  • 15 %-né dane
  • odpisovanie elektromobilu
  • registračnú povinnosť

Dnes sa budeme venovať ďalším zo série najviac kladených otázok týkajúcich sa daňového priznania, ktoré by ste mali podať najneskôr do 31.3.2020!Avšak, postrehli ste už malú zmenu?

Po celom svete je rozšíreny vírus COVID-19. Kvôli nepriaznivej situácii spôsobenej týmto vírusom, môžu nepodnikatelia či občianske združenia podať daňové priznanie po novom až do 31. júna bez oznámenia.

Foto: www.etrend.sk

Rýchla online pôžička

#6 Nedoplatok zo zdravotného poistenia

Z ročného vyúčtovania zdravotného poistenia vám vyšiel nedoplatokza rok 2018, ktorý ste zaplatili v roku 2019? Súvisel tento nedoplatok s príjmom z predanej nehnuteľnosti, ktorý ste v daňovom priznaní  priznali k dani z príjmov pre rok 2018? Môžem tento nedoplatok, ktorý som už zaplatil , použiť v daňových výdavkoch pri príjme z predaja nehnuteľnosti pri podaní dodatočného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018?

ÁNO

Pokojne môžete požiadať o vrátenie preplatku, ktorý vám vznikne podaním dodatočného daňového priznania za rok 2018.  Ako to urobiť? Vyplňte žiadosť o vrátenie daňového preplatku, ktorú nájdete na tlačive daňového priznania.

#7 Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Zaplatili ste podľa ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 v roku 2019 nedoplatok na zdravotnom poistení , ktorý súvisí s cennými papiermi za rok 2018? Plánujete ho v roku 2019 znova podať ? Môžete ento nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vypočítaný za rok 2018  obsiahnuť v daňových výdavkoch za rok 2019? Musíte uplatniť tento výdavok len cez podané dodatočné priznanie z daní za rok 2018?

ÁNO
Áno, pokiaľ ste počas roku 2019 získali príjmy z predaja cenných papierov a plánujete ich zdaňovať cez podané daňové priznanie za rok 2019. Áno, pokiaľ nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia súvisí s príjmami z predaných cenných papierov zaplatený v roku 2019, môžete si ho v roku 2019 uplatniť ako daňový výdavok. Pokiaľ to je pre vás lepšie, tento nedoplatok môžete zahrnúť do daňových výdavkov za rok 2018. Urobiť to môžete cez dodatočné daňové priznanie za rok 2018.

#8 Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Vznikol vám ako živnostíkovi preplatok na zdravotnom poistení ? Vyplatila vám zdravotná poisťovňa tento preplatok znížený o zrazenú daň? Zaujíma vás, či ho musíte zahrnúť do základu dane za rok 2019 a zdaniť ho?

NIE
Zdravotná poisťovňa vám preplatok z ročného zúčtovania, o ktorý ste si v predošlom zdaňovacom období zmenšili základ dane, zdaní pri vrátení danou vyberanou zrážkou. Riadnym vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť z tohto príjmu vysporiadaná a takýto príjem zahrniete v roku 2019 do príjmov neovplyvňujúcich základ dane za rok 2019. Tento príjem tým pádom už v roku 2019 nemusíte zdaňovať.   

Zdroj: www.financnasprava.sk

Ďalší formulár pre online pôžičku ⮕