fbpx

Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020?

By 12/02/2020 Nezaradené
Rýchla online pôžička

Pomaly prichádza mesiac marec a s ním spojený deadline na podanie daňového priznania. Viete, do kedy by ste mali podať daňové priznanie typu B v roku 2020? Kto je povinný ho podávať? Ako si sním poradiť?

Daňové priznanie typu B

Na koho sa vzťahuje daňové priznanie typu B? Podáva ho fyzická osoba, ktorá počas roka 2019 dosiahla príjmy zo závislej činnosti, ale aj iné zdaniteľné príjmy, alebo kombináciu týchto príjmov:

 • príjmy z podnikania,
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • príjmy z kapitálového majetku,
 • ostatné príjmy.

DEADLINE podania daňového priznania typu B

Spomínané daňové priznanie v roku 2020, teda za rok 2019, musíte podať do 31.3.2020! Samozrejme, môžete si požiadať o jeho ODKLAD o 3 až 6 kalendárnych mesiacov (ak ste mali príjmy v zahraničí). Všetko o odklade daňového priznania nájdete tu:

KTO musí podať daňové priznanie?

Fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za 2019 presiahli 1968,68 €, musí podať daňové priznanie k dani z príjmov. Táto suma je vypočítaná ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá sa nachádza na hodnote 3937,35 €. Avšak, pozor! Daňové priznanie za rok 2019 musíte podať aj vtedy, ak vaše príjmy nepresiahli stanovenú hranicu, ale vykázali ste daňovú stratu alebo ak vás na to vyzve správca dane.

Uplatnenie výdavkov k daňovému priznaniu

Fyzická osoba si z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti či z prenájmu a použitia umeleckého diela môže uplatniť dva druhy výdavkov:

Rýchla online pôžička
 1. Preukázateľné výdavky
 2. Paušálne výdavky

Samozrejme, tieto výdavky musia byť preukázateľné. Fyzická osoba si však môže odpočítať aj preddavky na poistenie a príspevky.

Prílohy potrebné k daňovému priznaniu typu B

To, aké konkrétne kópie rôznych dokumentov budete potrebovať, závisí od toho, o aké bonusy a poníženia daní sa rozhodnete uchádzať. Preto by ste sa o všetkých dokumentoch mali informovať na príslušnom daňovom úrade. Medzi tie najčastejšie patria:

 • Kópie potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania a o zaplatenom poistnom (v prípade závislej činnosti)
 • Kópia potvrdenia o zaplatených úrokoch z banky (v prípade uplatnenia daňového bonusu)
 • Kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy (v prípade uplatnenia daňového bonusu)
 • Písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (v prípade poukázania o podiely zaplatenej dane vo výške 3 %)
 • Kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň (v prípade, že to považuje za zrážkovú daň)
 • INÉ

Podrobné informácie o daňovom priznaní typu B nájdete tu.  

Ďalší formulár pre online pôžičku ⮕